ข้อห้ามในการโพสต์ข้อความใน
        sbox  RedAdHoc
1.ข้อความวิพากษ์วิจารณ์หรือ  
   พาดพิง สถาบันเบื้องสูง
2.ข้อความก้าวร้าว หยาบคาย 
   ลามกอนาจาร  
3.ข้อความยั่วยุหรือกระตุ้นให้เกิด
   ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท
4.ข้อความโฆษณาสินค้าหรือ
   บริการ ต่างๆ
5.ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ
  ชื่อสไกพ์

     อนึ่ง ทุกข้อความที่โพสต์บน SBOX
จะถุกบันทึกเป็น log file โดยผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อเป็นหลักฐานทาง
กฎหมาย
ขอบคุณ ทีมงานถ่ายทอดสด จาก http://Speedhorsetv.blogspot.com และ http://thaivoice.org
the north face green monday canada goose green monday 2014 kate spade green Monday sale the north face super saturday